ԻՆՉ Է ՍԱ ?

Սրանք խորհրդանիշներ են:

Ո՞Վ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ԴՐԱՆՑ:

Դրանք օգտագործվում են Կենտրոնական Աֆրիկայի մի շարք մշակութային խմբերի կողմից:

Ի՞ՆՉ ԵՆ ԱՍՈՒՄ ԱՅՍ ՆՇԱՆՆԵՐԸ.

Լյուբայում երեք շրջանակներ ներկայացնում են Գերագույն Էակը, Արևը և Լուսինը: Շրջանակների այս համադրությունը խորհրդանշում է կյանքի շարունակականությունը։ Տարածված կարծիք կա, որ շատ պարզունակ մշակույթներ վախենում են տարերքներից, բայց իրականում աֆրիկյան ժողովուրդներն ուժ են ստանում բնության շարունակականությունից, նրա սեզոնների մշտական ​​ցիկլից և ցերեկային ու գիշերվա փոփոխությունից:

Երկրորդ պատկերը խորհրդանշում է բոլոր արարածների միավորումը և հաստատում է, որ Տիեզերքում ամեն ինչ փոխկապակցված է: Մասնավորապես, Աֆրիկայի ժողովուրդները սերտ կապ են ունեցել բնության հետ։

Հանգույցը, ըստ Յակեի, աշխարհի և նրա արարածների միության արտահայտման մեկ այլ ձև է: Յակի մշակույթում այս խորհրդանիշն օգտագործվում է մարդու տունն ու ունեցվածքը պաշտպանելու համար:

ԻՆՉԻ ՀԱՄԱՐ ԵՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ ՆՇԱՆՆԵՐԸ:

Աֆրիկյան մշակույթներում աշխարհը կարելի է մեկնաբանել՝ օգտագործելով նշանների և խորհրդանիշների համակարգ: Մարդը մեկնաբանում է այս խորհրդանիշները և տալիս նրանց անուն: Այն նաև նույնացվում է որպես խորհրդանիշ: Այս ցուցահանդեսում դիզայները որոշել է օգտագործել այս խորհրդանիշները՝ կապելու տարբեր բաժիններ՝ արտացոլելու իրենց միասնության գաղափարը:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՅՍ ՆՇԱՆԱԿԱՆՆԵՐԸ ՏԱՐԲԵՐՎՈՒՄ ԵՆ ԱՅԲՈՒԲԵՆԻՑ:

Ինչպես տառերը, այս նիշերը կարող են համակցվել հաղորդագրության մեջ: Այնուամենայնիվ, շատ բան մնում է անտեսանելի, և պատմությունը կարելի է մեկնաբանել տարբեր կերպ՝ կախված ընթերցողի երևակայությունից: Աֆրիկյան շատ մշակույթներում սերնդեսերունդ փոխանցվող բառն ավելի սուրբ է, քան սուրբ գրությունները:

ԻՆՉՊԵՍ ԵՆ ՍՏԵՂԾՎՈՒՄ ՍԻՄԲՈԼՆԵՐԸ:

Այս սիմվոլները ստեղծելու համար քանդակագործն օգտագործում է սայր։ Ծառի յուրաքանչյուր նշան ունի իր նշանակությունը.

Ի՞ՆՉ ԵՆ ԱՆՈՒՄ ՍԻՄԲՈԼՆԵՐԸ:

Խորհրդանիշները կախարդական են: Նրանք հաղորդագրություններ են հաղորդում կենդանի աշխարհին և ծառայում են որպես կապ նախնիների կամ գերբնական աշխարհի հետ:

Դուք վերանայում եք. Աֆրիկյան նշաններ