Այս Գաղտնիության քաղաքականությունը (այսուհետ `Քաղաքականություն) սահմանում է օգտագործման կանոնները vse-o-tattoo.ru (այսուհետ `Ընկերություն) կայքի օգտվողներից ստացված անձնական տվյալները vse-o-tattoo.ru (այսուհետ `օգտագործողներ): Այս Գաղտնիության քաղաքականությունը վերաբերում է Կայքի բոլոր օգտագործողներին:

Անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ լրացուցիչ կանոններ կարող են կիրառվել Օգտվողների որոշակի կատեգորիաների համար (օրինակ ՝ Հաճախորդներ կամ Հաճախորդներ): Քաղաքականության տեքստում հայտնաբերված բոլոր տերմիններն ու սահմանումները մեկնաբանվում են Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությանը համապատասխան (մասնավորապես ՝ «Անձնական տվյալների մասին» դաշնային օրենքը): .

Օգտագործողները հստակ համաձայնում են իրենց անձնական տվյալների մշակմանը, ինչպես նկարագրված է սույն Քաղաքականությունում: Կայքի օգտագործումը նշանակում է Օգտագործողի կողմից քաղաքականությանը և տեղեկատվության մշակման սահմանված պայմաններին անվերապահ համաձայնության արտահայտում: Օգտատերը չպետք է օգտագործի Կայքը, եթե Օգտատերը համաձայն չէ Քաղաքականության պայմաններին:

Համաձայնություն անձնական տվյալների մշակմանը

1. Ես համաձայն եմ իմ անձնական տվյալների առանց վերապահումների և սահմանափակումների մշակմանը և հաստատում եմ, որ նման համաձայնություն տալով ՝ ես գործում եմ ազատ, իմ ազատ կամքով և իմ շահերից ելնելով:

2. Ընկերության կողմից դրանց հետագա մշակման համար անձնական տվյալների տրամադրման նպատակը տեղեկատվության և խորհրդատվական ծառայությունների ստացումն է:

3. Ես հասկանում և համաձայն եմ, որ այս համաձայնությունը տրվում է իմ անձնական տվյալների մշակման համար ցանկացած գործողությունների իրականացման համար, որոնք անհրաժեշտ են նշված նպատակներին հասնելու համար, ինչպես ավտոմատացման գործիքների օգտագործմամբ, այնպես էլ առանց դրանց, այդ թվում `առանց սահմանափակման. համակարգում, կուտակում, պահում, հստակեցում (թարմացում, փոփոխություն), երրորդ անձանցից ստացում, օգտագործում, բաշխում (ներառյալ փոխանցումը), անհատականացում, արգելափակում, ոչնչացում, անձնական տվյալների անդրսահմանային փոխանցում, ինչպես նաև ցանկացած այլ գործողությունների իրականացում իմ անձնական տվյալները ՝ հաշվի առնելով 152 թվականի հուլիսի 27.07.2006 -ի «Անձնական տվյալների մասին» թիվ XNUMX դաշնային օրենքի նորմերը

4. Իմ կողմից ստորագրելով այս համաձայնությունը (համապատասխան տուփի մեջ նշան դնելով կամ ներքևի կոճակին սեղմելով ՝ ձևը ձեռքով մուտքագրված կոնտակտային տվյալներով լրացնելով) վերաբերում է հետևյալ անձնական տվյալներին. կոնտակտային հեռախոսահամար; էլ. փոստի հասցեն (էլ.

5. Ընկերությունը չի ստուգում իմ տրամադրած անձնական տվյալների ճշգրտությունը: Ընկերությունը ենթադրում է, որ իմ տրամադրած անձնական տվյալները ճշմարիտ են և բավարար: Ես հասկանում եմ, որ ես պատասխանատվություն եմ կրում երրորդ կողմի անձնական տվյալների տրամադրման համար `գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

6. Ես համաձայն եմ Ընկերության կողմից իմ անձնական տվյալների բացահայտմանը երրորդ անձանց `տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու նպատակով: Անձնական տվյալները փոխանցվում են Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը համապատասխան: Այն դեպքում, երբ Ընկերությունը փոխանցում է իմ անձնական տվյալները երրորդ կողմերին, այն պահանջում է, որ երրորդ անձինք հարգեն իմ անձնական տվյալների գաղտնիությունը:

1. Ընկերության կողմից մշակված Օգտվողների անձնական տվյալները

1.1. Կայքը հավաքում, մուտք է գործում և օգտագործում է Օգտատերերի անձնական տվյալները, տեխնիկական և Օգտատերերին վերաբերող այլ տեղեկություններ ՝ Քաղաքականությամբ սահմանված նպատակների համար:

1.2. Տեխնիկական տվյալները անձնական տվյալներ չեն: Ընկերությունը օգտագործում է թխուկներ ՝ Օգտատիրոջը նույնականացնելու համար: Տեղեկանիշները տեքստային ֆայլեր են, որոնք հասանելի են Ընկերությանը ՝ Օգտատիրոջ գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության մշակման համար, ներառյալ տեղեկությունները, թե որ էջերն է այցելել Օգտատերը և այն ժամանակը, ինչ Օգտատերն անցկացրել է էջում: Օգտագործողը կարող է անջատել բրաուզերի պարամետրերում թխուկների օգտագործման հնարավորությունը:

1.3. Բացի այդ, տեխնիկական տեղեկատվությունը նշանակում է տեղեկատվություն, որն ավտոմատ կերպով փոխանցվում է Ընկերությանը ՝ Կայքի օգտագործման գործընթացում ՝ Օգտատիրոջ սարքում տեղադրված ծրագրակազմի միջոցով:

1.4. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները նշանակում են այն տեղեկությունները, որոնք Օգտատերը տրամադրում է Ընկերությանը Կայքում գրանցվելիս և Կայքի հետագա օգտագործման ժամանակ: Ընկերության տրամադրման համար պահանջվող տեղեկատվությունը նշվում է հատուկ ձևով: Օգտատիրոջ կողմից տրամադրման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունն է ՝ անուն, էլ. Փոստի հասցե և հեռախոսահամար: Այլ տեղեկություններ տրամադրվում են Օգտատիրոջ կողմից `իր հայեցողությամբ:

1.5. Ընկերությունը կարող է նաև մշակել անձնական տվյալների սուբյեկտի կողմից հրապարակայնորեն հասանելի տվյալներ կամ ենթակա է հրապարակման կամ պարտադիր բացահայտման `օրենքին համապատասխան:

1.6. Մշակված անձնական տվյալների բովանդակությունն ու ծավալը ավելորդ չեն դրանց մշակման նշված նպատակների հետ կապված:

1.7. Ընկերությունը չի ստուգում Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված անձնական տվյալների ճշգրտությունը և չի կարող գնահատել նրա օրինական կարողությունը: Այնուամենայնիվ, Ընկերությունը ենթադրում է, որ Օգտատերը տրամադրում է իր մասին վստահելի և բավարար անձնական տվյալներ և պահում է այդ տեղեկատվությունը արդիական:

2. Օգտվողների անձնական տվյալների մշակման նպատակները

2.1. Ընկերությունը անանուն կերպով օգտագործում է տեխնիկական տեղեկատվությունը 2.2 կետում նշված նպատակների համար:

2.2. Անձնական տվյալներ հավաքելիս Ընկերության հիմնական նպատակն է Օգտվողներին տրամադրել տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառայություններ: Օգտվողները համաձայն են, որ Ընկերությունը կարող է նաև օգտագործել իրենց անձնական տվյալները ՝

 • մատուցվող ծառայությունների շրջանակներում կողմի նույնականացում.
 • Օգտագործողների խնդրանքով ծառայությունների և հաճախորդների աջակցության տրամադրում.
 • Օգտագործողների հետ պայմանագրերի և համաձայնագրերի կատարում;
 • վեճերի լուծում, իրավապահ մարմիններում կամ պետական ​​այլ մարմիններում շահերի պաշտպանություն.
 • խարդախ գործողությունների բացահայտում և ճնշում.
 • ծառայությունների որակի բարելավում, օգտագործման հարմարավետություն, կայքի զարգացում և զարգացում, տեխնիկական խնդիրների կամ անվտանգության խնդիրների վերացում.
 • ծառայությունների, բովանդակության և գովազդի ընդլայնման և բարելավման վերլուծություն.
 • Օգտատերերին տեղեկացնել ծառայությունների, նպատակային շուկայավարման, ծառայությունների թարմացման և գովազդային առաջարկների մասին `հիմնված Օգտատերերի տեղեկատվական նախասիրությունների վրա.
 • գովազդային նյութերի թիրախավորում; էլեկտրոնային փոստի, զանգերի և SMS- ների միջոցով անհատական ​​շուկայավարման հաղորդագրություններ ուղարկելը.
 • անձնական տվյալների համեմատություն `դրանց ճշգրտությունը հաստատելու և երրորդ անձանց կողմից դրանք օրենքով նախատեսված դեպքերում ստուգելու համար.
 • անանուն տվյալների հիման վրա վիճակագրական և այլ ուսումնասիրությունների անցկացում:

3. Օգտվողների անձնական տեղեկատվության մշակման և երրորդ անձանց փոխանցման պայմաններն ու եղանակները

3.1. Օգտատերը համաձայնում է իր անձնական տվյալների մշակմանը `գրանցվելով կայքում կամ հայտ ուղարկելով:

3.2. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակումը նշանակում է օգտագործողի անձնական տվյալների հավաքագրում, գրանցում, համակարգում, կուտակում, պահում, հստակեցում (թարմացում, փոփոխություն), արդյունահանում, օգտագործում, փոխանցում (բաշխում, տրամադրում, հասանելիություն), անհատականացում, արգելափակում, ջնջում, ոչնչացում տվյալները:

3.3. Ինչ վերաբերում է Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվությանը, ապա դրա գաղտնիությունը պահպանվում է, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Օգտատերը կամավոր կերպով տրամադրում է իր մասին տեղեկատվությունը անսահմանափակ թվով անձանց ընդհանուր հասանելիության համար:

3.4. Երրորդ կողմերը, ովքեր ստացել են Ընկերությունից անձնական տվյալների հասանելիություն, պարտավոր են չբացահայտել երրորդ անձանց և չտարածել անձնական տվյալները առանց անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության, եթե այլ բան նախատեսված չէ դաշնային օրենքով:

3.5. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակումը կատարվում է խառը եղանակով ՝ օգտագործելով Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում գտնվող տվյալների շտեմարանները: Տվյալների անդրսահմանային փոխանցում չկա:

3.6. Ընկերությունն իրավունք ունի Օգտագործողի անձնական տվյալները փոխանցել երրորդ անձանց հետևյալ դեպքերում.

 • Օգտատերը համաձայնություն է տվել նման գործողություններին.
 • փոխանցումը անհրաժեշտ է, որպեսզի Օգտատերը օգտվի Կայքի որոշակի ծառայությունից կամ օգտագործողի հետ որոշակի պայմանագիր կամ համաձայնություն կատարելու համար.
 • փոխանցում Ռուսաստանի Դաշնության պետական ​​\ uXNUMXb \ uXNUMXb իշխանության լիազորված մարմիններին `Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերով և կարգով.
 • այդպիսի փոխանցումը տեղի է ունենում որպես բիզնեսի վաճառքի կամ այլ փոխանցման մաս (ամբողջությամբ կամ մասամբ), մինչդեռ նրա ստացած անձնական տվյալների վերաբերյալ սույն Քաղաքականության պայմաններին համապատասխանելու բոլոր պարտավորությունները փոխանցվում են ձեռք բերողին.
 • տեղեկատվության փոխանցում `աուդիտ իրականացնելու նպատակով.
 • Ընկերության կամ երրորդ կողմերի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության հնարավորության ապահովման համար այն դեպքերում, երբ Օգտատերը խախտում է Ընկերության հետ պայմանագրերի և պայմանագրերի պայմանները, սույն Քաղաքականությունը կամ հատուկ ծառայությունների օգտագործման պայմանները պարունակող փաստաթղթերը.
 • Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվության ապանձնացման միջոցով մշակման արդյունքում ստացվել են անանուն վիճակագրական տվյալներ, որոնք փոխանցվում են երրորդ կողմին ՝ ընկերության անունից հետազոտության, աշխատանքի կամ ծառայությունների համար:

4. Անձնական տեղեկատվության փոփոխում և ջնջում: Պարտադիր տվյալների պահպանում

4.1. Օգտատերը ցանկացած պահի կարող է փոխել (թարմացնել, լրացնել) իրեն կամ դրա մասին տրամադրված անձնական տվյալները ՝ օգտագործելով իր անձնական հաշվի անձնական տվյալների խմբագրման գործառույթը կամ կապվելով Ընկերության հետ ՝ կայքում նշված կոնտակտների միջոցով:

4.2. Տեղեկագրեր և գովազդային նյութեր ստանալու համաձայնությունը Userանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ համարվել Օգտատիրոջ կողմից ՝ օգտագործելով կայքում առկա գործառույթները:

4.3. Անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունը Օգտատերը կարող է ցանկացած պահի չեղյալ համարել ՝ Ընկերությանը ծանուցում ուղարկելով անձնական հաշվի կամ Կայքում նշված կոնտակտների միջոցով, և ընկերությունը պարտավոր է դադարեցնել անձնական տվյալների մշակումը և ոչնչացնել դրանք ՝ համաձայն «Անձնական տվյալների մասին» թիվ 5 դաշնային օրենքի 25 -րդ հոդվածի 152 -րդ մասի 26.07.2006 թ

4.4. Այն դեպքում, երբ Օգտատերը բողոք կամ հարցում է ուղարկում 4.1, 4.2 կետերի վերաբերյալ, Ընկերությունը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում ձեռնարկում է անհրաժեշտ գործողություններ անձնական տվյալների հետ:

4.5. Եթե ​​անձնական տվյալների սուբյեկտը հրաժարվում է անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունից, Ընկերությունն իրավունք ունի շարունակել անձնական տվյալների մշակումը ՝ Ռուսաստանի օրենսդրությամբ թույլատրված դեպքերում:

4.6. Եթե ​​անձնական տվյալների առարկան հրաժարվում է անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունից, Օգտատերը հասկանում է, որ դա կարող է հանգեցնել Ընկերության ծառայությունների մատուցման անհնարինության:

4.7. Ընկերությունը մշակում է Հաճախորդի անձնական տվյալները, տեխնիկական տեղեկատվությունը և այլ տեղեկություններ մինչև անձնական տվյալների մշակման նպատակների իրագործումը:

5. Միջոցառումներ, որոնք օգտագործվում են Օգտատիրոջ անձնական տվյալները պաշտպանելու համար

5.1. Ընկերությունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ և բավարար իրավական, կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ ՝ Օգտատիրոջ անձնական տվյալները չարտոնված կամ պատահական մուտքից, ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենումից, բաշխումից, ինչպես նաև դրանով երրորդ անձանց այլ անօրինական գործողություններից պաշտպանելու համար:

5.2. Ընկերությունը չի ընդունում Օգտատերերի իրավունքների և օրինական շահերի վրա ազդող որոշումներ, որոնք հիմնված են միայն անձնական տվյալների ավտոմատ մշակման վրա, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տեղեկատվությունը տրամադրվում է օգտագործողի կողմից ինքնաշխատ ավտոմատացված համակարգերի միջերեսի միջոցով:

5.3. Իրավական նշանակալի որոշումներ կայացնելիս, Ընկերության խնդրանքով երրորդ անձանց Օգտվողների հետ շփվելիս, Օգտագործողների հետ պայմանագրերի համաձայն կամ Օգտատերերի խնդրանքով, անձնական տվյալների ոչ ավտոմատացված մշակումն իրականացվում է այն նպատակների հաշվին, նման փոխազդեցություն և մշակման արդյունքում չազդված այլ տվյալների անվտանգության պահանջներին համապատասխան:

5.4. Անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման դեպքում Ընկերությունը Օգտատիրոջը տեղեկացնում է անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման մասին:

5.5. Ընկերությունը Օգտատիրոջ հետ միասին ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ՝ կանխելու կորուստները կամ այլ բացասական հետևանքները, որոնք առաջանում են Օգտատիրոջ անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման արդյունքում:

5.6. Անձնական տեղեկատվության կորստի կամ բացահայտման դեպքում Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում, եթե այս անձնական տվյալները.

 • դարձել է հանրային տիրույթ մինչև դրա կորուստը կամ բացահայտումը.
 • ստացվել է երրորդ անձից ՝ նախքան Ընկերության կողմից ստանալը.
 • բացահայտվել է Օգտատիրոջ համաձայնությամբ.
 • բացահայտված `իրավասու պետական ​​մարմնի կամ դատարանի ակտի համաձայն:

6. Վեճերի լուծում

6.1. Բոլոր վեճերն ու տարաձայնությունները, որոնք կարող են ծագել այս կանոնների կիրառման հետ կապված, հնարավորության դեպքում Կողմերը կլուծեն բանակցությունների միջոցով: Վիճաբանության նախաքննության (հայցի) լուծման ընթացակարգին համապատասխանելը պարտադիր է: Պահանջին պատասխան ուղարկելու ժամկետը 10 (տասը) աշխատանքային օր է `Կողմի կողմից այն ստանալու օրվանից:

6.2. Սույն Քաղաքականությամբ կարգավորվող հարաբերություններից բխող բոլոր հնարավոր վեճերը լուծվում են Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՝ համաձայն Ռուսաստանի օրենսդրության նորմերի, անկախ Օգտատիրոջ գտնվելու վայրից:

6.3. Եթե ​​Կողմերը փոխադարձ համաձայնության չեն գալիս, ապա ծագած վեճը լուծվում է դատարանում `Կեմերովո քաղաքի արբիտրաժային դատարանում Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

7. Լրացուցիչ պայմաններ

7.1. Ընկերությունն իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել այս Գաղտնիության քաղաքականության մեջ ՝ առանց Օգտատիրոջ համաձայնության:

7.2. Գաղտնիության նոր քաղաքականությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կայքում տեղադրվելու պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Գաղտնիության քաղաքականության նոր խմբագրությամբ:

7.3. Նման փոփոխություններ կատարելուց հետո Կայքի օգտագործումը շարունակելը հաստատում է Օգտատիրոջ համաձայնությունը նման փոփոխություններին:

7.4. Սույն Քաղաքականության վերաբերյալ բոլոր առաջարկները կամ հարցերը Օգտատերն իրավունք ունի ուղարկել ադմինիստրացիա Կայքի միջոցով կամ info@vse-o-tattoo.ru հասցեով:

7.5. Ընդունելով այս գաղտնիության քաղաքականությունը՝ դուք նույնպես համաձայնում եք Գաղտնիության քաղաքականություն և օգտագործման պայմաններ Google Խմբերի սկզբնական էջ